สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

E-Meeting

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการการประชุม
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เข้าสู่ระบบ E-meeting
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 18 มีนาคม 2562

Creative Commons License