สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

E-Meeting

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการการประชุม

เข้าสู่ระบบ E-meeting
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 15 มกราคม 2562

Creative Commons License