สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

E-Meeting

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561

กำหนดการการประชุม
แบบเสนอวาระการประชุม (ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561)
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เข้าสู่ระบบ E-meeting
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2561

Creative Commons License