สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
Corporate research and innovation through public-private partnership

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย Dr.Magnus Bergkvist, Head of Science & Research, Global Innovation Center, Thai Union Group PCL. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 5/2561

ดาวน์โหลด
BCG Economy

EECi, Eastern Economic Corridor of Innovation

ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2561

ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556-2561

เอกสารเผยแพร่
University 4.0 : สิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องเตรียมพร้อมและปรับปรุง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 4/2561

ดาวน์โหลด
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 29 ตุลาคม 2561

Creative Commons License