สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ติดต่อ สควทท.

 

คุณณัฐญานัญ สมโภช

โทรศัพท์ 0 2201 5010 โทรสาร 0 2201 5700

E-mail: scdeanthai@gmail.com

Facebook: CouncilofScienceDeansThailand

©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2561

Creative Commons License