สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 22/06/2562

คณบดี / ผู้อำนวยการ / นายกสมาคม *

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกตำแหน่ง
กรุณากรอกคณะ / สำนักวิชา
กรุณากรอกโทรศัพท์
กรุณากรอกโทรศัพท์เคลื่อนที่
กรุณากรอกอีเมล

ผู้แทน

ผู้ติดตามคนที่ 1

ผู้ติดตามคนที่ 2


การเข้าร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

การเดินทางมา

เดินทางมาโดยรถยนต์
เดินทางมาโดยเครื่องบิน

การเดินทางกลับ

เดินทางกลับโดยเครื่องบิน

การจองที่พักโรงแรม


ผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณธนากร โคธิเสน
อีเมล : thakho@kku.ac.th
คุณกุสุมาวดี ทองโชติ
อีเมล : kustho@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42960, 42659
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 099-4735559

Invalid reCAPTCHA
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2561

Creative Commons License