สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21/12/2561

คณบดี / ผู้อำนวยการ / นายกสมาคม *

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกตำแหน่ง
กรุณากรอกคณะ / สำนักวิชา
กรุณากรอกโทรศัพท์
กรุณากรอกโทรศัพท์เคลื่อนที่
กรุณากรอกอีเมล

ผู้แทน

ผู้ติดตามคนที่ 1

ผู้ติดตามคนที่ 2


การเข้าร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

การเดินทางมา

เดินทางมาโดยรถยนต์
เดินทางมาโดยเครื่องบิน

การเดินทางกลับ

เดินทางกลับโดยเครื่องบิน

การจองที่พักโรงแรม


ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คุณประภา เมฆอรุณ (คุณหลิว)
โทรศัพท์ : 034-245300 ต่อ 28046 หรือ 086-028-9849
อีเมล : Lew_prapa@windowslive.com หรือ mari.bum2222@gmail.com
Line ID : 0860289849
ผู้ประสานงาน เลขานุการประธานสภา :
คุณชุติมา อำนาจทรงสิริ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02-201-5010
อีเมล : scdeanthai@gmail.com
Line ID : chutima_mu

Invalid reCAPTCHA
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2561

Creative Commons License